top of page

Thermal Power Temple

>>>Balloon Girl studio>>>

+ Ti-Wen Chen

+  Hui-Yi Yang

Please reload

Purifing Park

>>>I/F Studio>>>

+ Fuan Han

+ I-Tzu Wang

Please reload

Dynamic Biodome of Ocean

>>>OGUMA studio>>>

+ Zhuan-Hui Yang

+ Tai-Jung Wu

Please reload

Tower Of Life

>>>WW studio>>>

+ Chun-Hin Ho

+ Shao-Wei Wang

Please reload

bottom of page